Jártunkban, keltünkben

Jászapáti, Guri Sörfőzde - ahol tovább gondolkodnak

Kovács András | 2007-11-08 10:44:32

Láttunk sörfőzdét néhányat, takarost is, jó sörűt szintúgy - ahogy Szinbád mondta Krúdynál.

Szeptember végi sörcikk-gyűjtő közösségi látogatásunk a Jászság e nyugalmas pontján azonban többet adott egyszeri impressziónál.

Kezdhetnénk mindjárt vendéglátóink igen kedves sziveslátásával, ám ez még mindég nem a legfőbb ok, amit külön részletezni indíttatva éreznők magunk. A sör kitűnősége már igencsak megérdemli a kevésbé burkolt népszerűsítést is – de legigazibb rezon az a gondolkodásmód, mi a főző-tevékenységet és főzet-népszerűsítést irányítja.

Akkor derült sor minden titkok nyitjára, midőn Urbán Imre, a tulajdonos elmagyarázta az ő háza tája sajátságait. Mindennek lényege abban foglaltatik pediglen, hogy ő a hajdan megvásárolt technológiát nem öröktől fogva és örökkön létezőnek gondolta, hanem kiindulásnak tekinti. Eme apró nézetbeli különbözőség viszont a folyam(at) végén igen jelentős minőségi emelkedést eredményez. Az egykoron megindult gépsor hozott valamit, ami sem mennyiségben, sem kvalitásban nem elégítette ki a gazdát. Kezdte hát másképp. Elsőnek maga lett enmaga sörmestere, miáltal ugyan bokros teendőket vett nyakába, de mind jobban kiismerte a technológiát. Első számú nagy igazság: az önnön bőrön való tapasztalás.

Aztán nem átallotta maga tapasztalatát más, elméleti szakemberekkel megismertetni, kik hozzátették a magukét (2. sz. igazság: a nézeteket ütköztetni, egybevetni kell), s ebből alakult ki a szükséges változtatások sora. Ezzel elindult a gyári technológiától történő eltávolodás: átálltak teremhűtésről köpenyek hűtésére, majd megváltoztatták a mosóberendezést. Több, precízebb hőfok-ellenőrzés jött még ehhez, valamint minőségi alapanyagok betáplálása, s mindettől rohamos szinvonalemelkedés állott be.

"Jót s jól: ebben áll a nagy titok" - Kazinczy bölcs epigrammája megszívlelendő, akár ha aranyló nedű előállításáról is van szó. A Guri-filozófia megszívlelendősége pedig abban rejlik, hogy a másra mutogatás, a beletörődés ellen ez az orvosság.

Kapcsolat