Sörpiaci hírek

Ítélőtáblai döntés a sör-védjegy perben

Sörlap.Hu | 2011-12-30 11:00:09

Az Európai Bíróság vonatkozó, irányadó ítéletének megfelelően döntötte el a Fővárosi Ítélőtábla az úgynevezett sör-védjegy pert. A döntés szerint a BASS védjegyek és a BOSS megjelölés vizuális és fonetikai egybevetése alapján az jelenthető ki, hogy az utóbbi megjelölés az összetéveszthetőségig hasonlít a BASS védjegyeihez.

A bejelentő a BOSS szóbeli megjelölés védjegykénti lajstromozását kérte a Magyar Szabadalmi Hivataltól (MSZH), a Nizzai Megállapodás szerinti 32. áruosztályon belül a sörök, ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készítmények italokhoz termékek vonatkozásában.

A bejelentési eljárás során a BASS védjegyjogosultjának képviseletében a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. felszólalást nyújtott be azzal, hogy a BASS szó és ábrás védjegyek a sörök vonatkozásában oltalom alatt állnak - mondta el dr. Vida Sándor, a kft. jogi szakértője. Erre a felszólalásra tekintettel a bejelentő úgy korlátozta védjegyének árujegyzékét, hogy a korábban ott megjelölt sörök helyett "kizárólag világos sörök" termékekre módosította.A MSZH határozatával a védjegybejelentést elutasította, és kifejtette: az összetéveszthetőséggel kapcsolatban elsősorban az összbenyomásból kell kiindulni. A BASS védjegyek és a BOSS megjelölés vizuális és fonetikai egybevetése alapján pedig az jelenthető ki, hogy az utóbbi megjelölés a felszólaló védjegyeihez az összetéveszthetőségig hasonló.

A bejelentő ábrás védjegyeiben ugyanis a szóelemet kell dominánsnak tekinteni, amely megjelölés egyaránt négy betűből és ugyanazon hangokból áll, ugyanazon sorrendben, és csupán egyetlen, a mindkét esetben a második helyen található hang a kivétel.

Az árujegyzéket illetően a MSZH kifejtette, hogy az ellenérdekű fél védjegyeinek árujegyzékében szereplő sörök, vagyis alacsony alkoholtartalmú italok célja a szomjúság oltása, ami a söröket közelíti az ásványvizekhez és egyéb alkoholmentes italokhoz. A világos sörök vonatkozásában a bejelentés korlátozása esetén is a teljes azonosság állapítható meg.

Kapcsolat