Sörlap hírek

Sörszentelés Szent Flórián napján

Sörlap.Hu | 2014-05-03 19:43:49

Évszázados hagyományt elevenítenek föl május 4-én, vasárnap Budapest szívében: Szent Flórián ünnepe alkalmából sört áldanak a belvárosi plébániatemplomban, ezt követően pedig sörkóstolóval várják az érdeklődőket.

A belvárosi plébániatemplom volt az otthona századokon keresztül egy - mára csaknem teljesen elfeledett - igazán különleges szokásnak: itt kérték a pesti Bürgerek Szent Flórián közbenjárását a tiszteletére szentelt oltárnál évről évre. Tették ezt részben a tűzvésztől és más elemi csapástól való félelmükben, de mindenekelőtt azért, mert a katonaszent a serfőzők patrónusának is számított. A török kiűzése után a városba elsőként letelepedett német ajkú polgárok számára ugyanis a sör hosszú ideig legalább olyan fontos ital volt, mint a budai hegyekben termő bor.

A Pesten sörfőzéssel foglalkozó Bürgerek közül a legtöbbre talán az a Proberger Jakab vitte, aki a Budát visszafoglaló keresztény had felcsereként érkezett Bajorországból, majd itt ragadva megvásárolta a Sörház és a Váci utca sarkán lévő telket, ahol tisztes hasznot hozó sörfőzdét nyitott. Az írni, olvasni soha meg nem tanuló, ám vállalkozása révén szépen meggazdagodó Probergert Pest városa bírájának is megválasztották, rangjához és vagyonához illő tekintélyes háza ott állt a hajdani városháza szomszédságában, a mai Százéves Étterem helyén.


A törökellenes háborúban súlyosan megrongálódott pesti plébániatemplom helyreállításának szorgalmazójaként a serfőző városbíró saját költségére mellékkápolnát is emeltetett annak oldalában, melynek oltárát mesterségének patrónusa, Szent Flórián tiszteletére ajánlotta föl. A Flórián-oltár ezt követően hosszú időn át a serfőzők céholtáraként szolgált, végrendeletének megfelelően az istenfélő Proberger ráadásul ez alá is temette el magát az altemplomban.

A Szent Flórián-napi céhes misék és a serfőzőmesterek általában elázással végződő, ivászattal egybekötött kántorgyűlései aztán a XIX. század második felében lassan eltűntek a fővárosból: a Haggenmacher és Dreher gyárak nagyipari termelése nemcsak e nemes szokások, hanem az azokat gyakorló kis sörfőzdék végét is jelentette az országban.

Tavaly májusban azonban a Pest-Budai Dalárda tagjai lokálpatrióta fölbuzdulásból úgy döntöttek, hogy a kulináris cirkusszá váló gasztronómiai fesztiválok sorában végre itt az ideje, hogy ne csak a has örömeinek hódoljunk, hanem hogy hagyományainkat föltámasztva az égiek közbenjárásáért, segítségéért is folyamodjunk, azért hálát adjunk.

Kezdeményezésüket örömmel karolta föl Rizmajer József csepeli sörfőzőmester, akinek frissen főzött Szent Flórián-söre vasárnap a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmiséhez kapcsolódó, ünnepi szertartás keretében lesz megáldva a belvárosi plébániatemplom kertjében. A hagyományteremtő rendezvényen a szervezők várnak minden a céhes elődök nyomdokain járni akaró, sörszerető érdeklődőt.

MNO alapján

Kapcsolat