Híreink > Sörös irodalom

Versre fel!

2014-03-06 13:36:10 | Sörlap.Hu

Az Evokáció Produkciós Iroda és Kiadó "Korsóba zárt szerelem" - sörversek címmel vers pályázatot hirdet. Szerzőinket arra ösztönözzük, hogy használják a magyar nyelvet választékosan, és írjanak ódákat, haiku-kat vagy akár egész szonetteket kedvenc italukról. Beküldési határidő: 2014. május 30. A pályaműveket a palyazat@evokacio.hu címre várjuk MS Word.doc formátumban. A fájl nevébe kérjük, írja bele nevét vagy írói álnevét.


Hrabalra emlékezve

2014-02-03 16:39:48 | Sörlap.Hu

17 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el a sör és az irodalom igazi nagymestere, lovagja, Bohumil Hrabal. A prágai sörjampecről számtalan cikk, értekezés jelent meg az elmúlt időszakban, így a Sörlapon is. Ma egyik írásával idézzük meg őt, aki azon a fabruári napon a Na Bulovce kórház ötödik emeletéről kizuhanva egyenesen a sörrel folyó paradicsomban landolt, s onnan tekint le ránk gyarló halandókra...


98 éve született a legnagyobb sörívó

2012-03-29 20:22:43 | Sörlap.Hu

A nagybetűs prágai író, a cseh kispolgáriság hiteles megörökítője, akinek a prágai Aranytigris sörözőben halála óta fenntartják a törzsasztalát. Szinte otthonának tekintette kedvenc kocsmáját - a prágai orosz nagykövet is tudta, hogy az írónak küldött konyak itt fogja legkönnyebben utolérni. Bohumil Hrabal 1914. máricus 28-án született. A századik életéve felé közelítene, ha nem esett volna ki a prágai kórház ötödik emeletéről madáretetés közben.


Zenés sörözgetésre hív Mikó István, alias Svejk

2011-10-17 16:31:22 | Sörlap.Hu

Pontosan 25 évvel ezelőtt úgy éreztem, hogy el kellene játszani a Svejket színházban, de senki nem hívott meg erre a szerepre, ezért aztán kitaláltam a magam Svejkjét - mondta el Mikó István színész egy ma reggeli műsorban.


Elégedettség

2011-05-20 09:23:27 | Sörlap.Hu

Robert Burns-ről, a skótok nemzeti költőjéről már megemlékeztünk egy korábbi írásban. Művei azonban - mint minden irodalmi nagyságé - kortalanok, s bármely évszázadban megállják helyüket. Lássuk hát, mit mond Burns az elégedettségről!


Sörivóknak való - a Ninkaszi-himnusz

2011-04-04 08:35:55 | Sörlap.Hu

A Ninkaszi-himnusz (címváltozata: Sörivóknak való, amit Balassi Bálint, Borivóknak való című verse után kapott) sumer vers az i.e. II. évezred első feléből. Valójában nem is himnusz, inkább kocsmadal, mely így a népköltészet körébe tartozik. A verset feltehetőleg az Édubba (alapfokú írnokképzést nyújtó iskola) diákjai írták, talán valamely népdal alapján, erre enged következtetni az, hogy az egyik ismert változat röviden kommentárokat is fűz a ritka szavakhoz. A himnusz látszólag Ninkaszi istennőt (sumer nyelven: a szájat megtöltő úrnő) élteti, aki a mitológiai források szerint a sörfőzés feltalálója, valójában azonban egyszerűen a sörivás örömeiről szól.


Ki vagyok - részlet

2011-03-10 09:59:42 | Bohumil Hrabal

Ülök az Arany Tigrisben, a söralátéttel játszadozom, és megint és ismét nem tudok betelni az embléma látványával, két fekete tigris pörög az ujjaim között, mint mindig, most is öntudatlanul a számla sarkait hajtogatom, először az egyiket, aztán a másikat, a harmadik sör után a harmadikat és végül a negyediket, néha, amikor az első sört Bohuš hozza ki nekem, fehér pincérzekéjéből fehér papírcsíkot vesz elő, és mosolyogva már előre behajtja nekem a számla sarkát, társaságban ülök, bárhová ülök is le, ott van a társaságom, ez az én szertartásom, de nemcsak az enyém, hanem mindazoké, akik bejönnek sörözni, hogy az asztalnál ülők társasággá alakulnak, amely beszélget.


Egy fütty sör mellett

2011-03-06 14:30:04 | Móricz Zsigmond

A szép tavaszi vasárnap délben az urak elindultak a kisváros különböző pontjain és mentek, mendegéltek a főtér felé. Ha az úton ismerőssel találkoztak, kezet fogtak s azt mondták:
- Szép tavaszi nap.
Aztán tovább mentek a főtéren, a nagy, szürke, egyemeletes épület felé. Mindenki arra ment, aki valakinek érezte magát a városban. Mentek a nagyhivatalnokok, a nagy önérzetű birtokosok, a nagy családok ivadékai.


Utolsó szivar az Arabs Szürkénél

2011-02-16 09:26:09 | Krúdy Gyula

Az ezredesnek aznap agyon kellett lőni egy embert, a Kaszinó megbizatásából, miután a welszi herceg látogatásáról elnevezett Angol-szobában így döntöttek az urak.


A pincér álma

2011-01-25 18:24:47 | Krúdy Gyula

Némelyek azt hiszik tán, hogy a kocsma azért van az Órához címezve, mert ott örökké jár az óra, mintha a vendégeket az idő mulandóságára figyelmeztetné.


Triptichon az alkoholról

2008-12-04 13:24:50 | Sörlap.Hu

Hizsnyai Zoltán a felvidéki magyar irodalom egyik jeles képviselője 1959-ben született Rimaszombatban. Költő, esszéíró és szerkesztő, 2006. májusától a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának titkára. Jelenleg Pozsonyban él, s mint felvidéki ember jó ismerője az egykori csehszlovák, ma cseh és szlovák söröknek.


A temető csendje

2008-11-20 17:46:21 | Radó Dénes

Ülök a legkülönösebb magyar vendéglőben, az Új köztemető melletti Kupában. Itt gyászruhában söröznek a vendégek a lélekharang hangjai mellett. A legnagyobb temetőüzemben negyedóránként kerül sor a gyászmenetet kísérő lélekharang megkondítására, amelynek a hangjai - a kis távolság miatt - betöltik a vendéglő helyiségeit.


A tizedik pohár

2008-10-27 09:04:17 | Tömörkény István

Igen, uraim, én a tizedik pohárig meg sem szoktam állni. Nem azért, mintha nekem valami végtelen módon ízlenék a sör, ó nem, nem azért. Egyszerűen csak azért, mert szokásom tízen alul meg nem állni. Azt tartom, hogy sokkal tisztességesebb, ha nem titkolódzom.


Nyári vendéglős

2008-10-10 10:21:09 | Nagy Lajos

A nyári vendéglős rendkívül figyelmes a vendégeihez. Már persze az, akiről beszélek. Mindenkinek minden kívánságát teljesíteni akarja. Sőt a kívánságaikon túl is vigyáz a vendégeire: ügyel például arra, hogy a túl kövér vendég csakis sovány húst kapjon, hogy a gyomorbajos csakis fűszermentes főzeléket egyen és így tovább.


Esti sörmese habbal

2008-08-25 10:03:21 | Mózes Lajos

Na, te kislány. Ahogy most betoppantál ide. Na, most mi lesz. Nincs itt az a fiú? Ugye? Hiába meresztgeted a szemedet, belőlem sem lesz hirtelen az a legény. Másból se, bizony. Ugye, most megtorpantál, megszeppentél. Most nem tudod, mit kell csinálni. Azt ne, hogy mindenkit megbámulsz, mintha álarc lenne rajta. Senkin sincs álarc. Csak az egykedvűség álorcája van.


Talált történet az olcsó sörről

2008-06-06 09:00:43 | Temesi Ferenc

Jaj, honjaim! Miért isztok annyit? Írtam már egyszer a sörivás ártalmas hatásairól; de az igazság az, hogy Hódolattal Frank Zappáról volt az alcíme. Magyarul: loptam a történetet. Ezt meg úgy találtam. Ez is lopás.


Barna sör

2007-12-03 12:48:46 | Gelléri Andor Endre

Szerda volt. Igazi borjúpörköltes idő. Mintha a szél is egy ilyen borjúpörköltes kondérból sistergett volna elő. A hatvannyolc kassza körül elsöprögettük Náci inassal a szemetet, szép rendet csináltattunk a lakatosokkal is, s azzal bejelentettük Grúber úrnak, hogy éjjel megflóderozzuk a szekrényeit.


Sörözők

2007-09-03 09:05:49 | Nagy Lajos

Friss, csillagos júniusi estén ott ülnek egy körúti vendéglő teraszán. Öten-hatan vannak csak, mert hát nem mind tartoznak egymáshoz. Sőt egymáshoz csak egy nő és egy egyenruhás kalauzféle ember tartozik. Nem férj és feleség, az meglátszik rajtuk, de valami ehhez hasonlók, az is meglátszik rajtuk.


Vidéki vendéglőben

2007-07-09 10:04:26 | Kosztolányi Dezső

Ülök ebben a vendéglőben vasárnap délelőtt, s nézegetem a közönséget. Vagy negyven évvel ezelőtt járhattam itt először mint tízéves kisfiú, édesapám hozott el, különös jutalomképpen, szintén egy vasárnap délelőtt, hogy szokott társaságában, barátai között kikortyolgasson egy pohár sört.


Híresebb a'dami söröldék

2007-06-07 12:07:48 | Temesi Ferenc

Az örökmozgó beindul, mert valakinek pisilni kell. Be kell menni egy kocsmába. És akkor inni is illik. És akkor a következőbe azért megyünk be pisilni, mert söröltünk. És akkor ez így megy egész nap. Én sem az idegen söröket kerestem Hollandiában, hanem a Heinekent, az Amstelt, a Grolschot (Beyerd, Horn's, Gulper, Hertog Jan, Hoesch, Bavaria, Budels, Dommelsch - csak néhány ismertebb sörfőzde márkaneve). Létezik itt persze pilseni típusú, világos, bok, lende, ond bruin stb. Van tavaszi, őszi, téli sör. Még cuvée is. De mit mondhatunk el egy országról, ahol Kandinskyről sör van elnevezve?


Sörivók

2007-04-12 19:05:10 | Zelk Zoltán

Augusztusi hétköznap, reggel hét óra. Az a nyár végi napszak, amikor a kapun kilépve, szélcsöndben se csodálkoznánk, ha őszi szél fogadna az utcán, azon se, ha napsütésben hideg eső verne az arcunkba.


Sörivók

2007-03-19 19:53:02 | Mikszáth Kálmán

Még téli időben is sokszor megfordult eszemben, hogy ha egyszer - quod deus avertat - beválasztanának a parlamentbe, az lenne az én szűzbeszédem, hogy a budai alagút valamelyik végét falaztassa be a tisztelt kormány, hadd legyen az alagútból országos pince; mert ha nemzeti színház, múzeum, tornacsarnok van, nemzeti pincének nem lenni - valóságos ellenkezés a nemzet géniuszával.


A visszajáró

2006-12-31 15:36:44 | Ugró Szilárd

Évekkel ezelőtt történt az eset. Hihetetlen volt maga a kezdet is, huszadika táján ugyanis még mindig volt egy ezresem. Máskor általában tizenötödike körül felváltom az utolsó hetvenfilléremeset, és ebből dőzsölök egész fizetésig.


Robert Burns a sörről

2006-08-16 14:13:19 | Sörlap.Hu

Skócia nemzeti költője, dalszerzője 1759. január 25-én született egy vidéki gazdaságban, Allowayben, s itt is nőtt fel.


A sörfőző emlékkönyvébe

2006-07-24 15:58:19 | Sörlap.Hu

Mondják sernek is a sört, leginkább a vörös bajszú emberek, akiknek bajsza megfehéredik a habjától. Nőnemű lényeket sohasem övezett elragadtatással beszélnek róla a vidéki kuglizóban, ahol még mindig divatban van egy lökésre kilencet ütni.


Kapcsolat