Etikai Kódex a Magyar Sörgyártók Szövetségétől


A sörök felelős, mértékletes fogyasztása pozitívan járulhat hozzá azoknak az embereknek az életminőségéhez, akik úgy döntenek, hogy élnek velük.

Egyre több tudományos kutatási eredmény világít rá arra, hogy az egészséges, nagykorú fogyasztók számára a sörök mértékletes fogyasztása jól összeegyeztethető a kiegyensúlyozott, egészséges életmóddal. Ugyanakkor tény, hogy a túlzott, felelőtlen alkoholfogyasztás hátrányos szociális, illetve egészségügyi következményekkel járhat; ezek a viselkedésformák pedig szemben állnak a Szövetség tagjainak álláspontjával. A Magyar Sörgyártók Szövetségének tagjai a kulturált, felelősségteljes sörfogyasztást támogatják.

Ezért a tagvállalatok több éve olyan belső, vállalati, etikai, illetve kereskedelmi önszabályozási szabályzatok szerint működnek, amelyek a kereskedelmi kommunikációra a magyar jogszabályoknál szigorúbb önszabályozást írnak elő.

A Szövetség tagjai az iparágban elfoglalt jelentős súlyuk és az ezzel járó társadalmi felelősség tudatában úgy döntöttek, hogy az üzleti tevékenységük szerves részét képező, közös kereskedelmi kommunikációs kódex által, egységesen fejezik ki a témával kapcsolatos álláspontjukat.

Bevezetés
Az alkoholtartalmú italok mértékletes fogyasztása jól összeegyeztethető a kiegyensúlyozott, egészséges életmóddal. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy a túlzott, felelőtlen alkoholfogyasztás negatív mentális, szociális vagy egészségügyi következményekkel járhat.

A Kódex célja
A kereskedelmi kommunikációs kódex célja, hogy iránymutatást adjon az alkoholtartalmú italok kereskedelmi kommunikációját illetően. A kereskedelmi kommunikációba egyaránt beletartozik minden, a médiában történő reklámozás (beleértve az internetet és az sms-üzeneteket is), a termékek csomagolása, a promóciók, a termékkihelyezés, a merchandising, a szponzorálás, valamint a marketingkutatás.

Ezen kódex további célja annak biztosítása, hogy a sör, illetve a sörrel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció a sör fogyasztását társadalmilag elfogadható módon ábrázolja, értve különösen ezalatt, hogy:
– a kommunikációs aktivitások semmiképpen sem ösztönözhetnek az alkohol túlzott mértékű fogyasztására, illetve
– a mértékletes, felelősséggel történő alkoholfogyasztást mutassák be követendő magatartásként.

A Kódex hatálya
– A kódex hatálya kiterjed a Szövetség bármely tagjának minden magarországi kereskedelmi kommunikációjára.
– A kódexhez bármely, a Szövetségben tagsági viszonnyal nem rendelkező hazai sörgyártó szabadon csatlakozhat.

Alapelvek
A kereskedelmi kommunikáció:
– legyen legális, mértéktartó, nyílt és helytálló, továbbá igazodjon az igazságos verseny elveihez.
– mutasson kellő társadalmi felelősségérzetet, valamint a becsületesség és a jóhiszeműség alapelveire épüljön.
– feleljen meg minden törvényi előírásnak.
– ne legyen etikátlan, és semmilyen más módon ne sértse az emberi méltóságot és integritást.
– legyen tekintettel a kulturális, nemi, faji és vallási érzékenységre.
– ne alkalmazzon olyan témákat, képeket, szimbólumokat vagy szereplőket, amelyek támadó jellegűnek, megalázónak vagy tiszteletlennek minősülhetnek.

1 – Felelősségteljes fogyasztás
Hisszük, hogy a sör – mértékletesen fogyasztva – része lehet egy egészséges és kiegyensúlyozott életmódnak.
– A kereskedelmi kommunkikáció anyagai nem ábrázolhatják és nem ösztönözhetik a felelőtlen, kockázatos vagy túlzott alkoholfogyasztást.
– A kereskedelmi kommunikáció nem ábrázolhat alkoholos befolyásoltság alatt álló személyt, és semmilyen formában nem lehet utalás arra, hogy az ittas állapot elfogadható.
– Az absztinencia vagy az alkoholfogyasztás visszautasítása nem tüntethető fel negatív színben.
– Biztosítjuk, hogy a tagvállalatok termékekkel kapcsolatos weboldalaira való belépéskor nyilatkozatot kell kitölteni, hogy az internetező nagykorú.

2 – Kiskorúakkal kapcsolatos irányelvek
– A kereskedelmi kommunikáció nem célozhatja meg az alkoholfogyasztás engedélyezett korhatára alatti személyeket.
– A kereskedelmi kommunikációban nem alkalmazhatóak olyan valós vagy kitalált személyek vagy jelképek, amelyek kifejezetten a kiskorúak számára vonzóak lehetnek.
– Nem használhatók sör hirdetésére az internet célzottan kiskorúaknak szóló oldalai.

3 – Biztonság
– A kereskedelmi kommunikációban a sör felelősséggel történő fogyasztását kell ábrázolni. Így az nem tüntetheti fel a sör fogyasztását olyan körülmények között, amelyek felelőtlennek, helytelennek vagy illegálisnak tekinthetőek; például bármilyen olyan művelet közben, amelyek végzéséhez józanságra, speciális képességre vagy pontosságra van szükség.
– Nem mutatható be a sörfogyasztás munkahellyel vagy munkahelyi tevékenységgel kapcsolatban, kivéve, ha egyértelmű, hogy a munkanap véget ért.

4 – Egészségügyi szempontok
– A kereskedelmi kommunikáció nem ábrázolhat és nem tartalmazhat várandós nőket.
– A kereskedelmi kommunikáció nem állíthatja, hogy a sör fogyasztása gyógy-, nyugtató vagy serkentő hatású. Orvosok vagy más gyógyító személyek a hirdetésben nem szerepelhetnek.

5 – Alkoholtartalom
– A kereskedelmi kommunikáció során egy adott termék melletti választás nem ösztönözhető azzal az érvvel, hogy annak magasabb az alkoholtartalma, illetve jobban lerészegít.

6 – Teljesítőképesség
– A kereskedelmi kommunikációban nem ábrázolható sem közvetlenül, sem közvetetten a sör mint szellemi, fizikai és szexuális teljesítőképességet, vonzalmat vagy népszerűséget növelő ital.
– A sör fogyasztása nem állítható be kihívásként vagy bátor, merész, férfias tettként.
– A kereskedelmi kommunikáció nem sugallhatja, hogy a sörfogyasztás elengedhetetlen a sikerességhez, és a sörfogyasztás visszautasítása a gyengeség jele.

7 – Erőszakos és antiszociális viselkedés
A kereskedelmi kommunikáció nem kapcsolódhat erőszakos vagy antiszociális viselkedéshez vagy arra utaló képekhez, és nem kapcsolódhat az illegális kábítószerekhez, illetve a drogos szubkultúrához sem.

Etikai eljárás és felülvizsgálat
– A jelen kódex bármely szabályának megsértése esetén a szabályszegést a Magyar Sörgyártók Szövetsége Etikai Bizottsága vizsgálja meg, felderítve a szabályok megszegésének tényét, a szabályszegés, illetve erre vonatkozó bejelentés esetén.
– Az Etikai Bizottság jogosult a körülmények felderítése érdekében a tagoktól a szükséges információkat beszerezni. A tagok mindenben kötelesek elősegíteni az Etikai Bizottság működését.
– Az Etikai Bizottság ténymegállapító és javaslattételi jogkörrel rendelkezik. Vizsgálatának eredményét a Közgyűlés elé terjeszti, mely kizárólagosan jogosult az ügy elbírálására és a megfelelő szankciók megállapítására.

Aláírók:

Derek Hopkins elnök-vezérigazgató
Borsodi Sörgyár Zrt.

Alle Yprna vezérigazgató
Brau Union Hungária Sörgyárak Nyrt.

Hector Gorosabel elnök-vezérigazgató
Dreher Sörgyárak Zrt.

Csengő András ügyvezető igazgató
Pécsi Sörfőzde Zrt.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.