Letűnt idők nyomában – Kanizsai Sörgyár


A Nagykanizsai Sörgyárat 1892-ben alapították kanizsai üzletemberek, bankemberek és vállalkozók Gelsei Guttmann Vilmos indítványára, Kanizsa Serfőzde Részvénytársaság néven. Mivel Magyarországon ebben az időben rohamosan nőtt a kesernyés ízű szomjat oltó nedű utáni kereslet, a helybéli vállalkozó szellemű üzletembereknek gazdasági érdeke is fűződött ahhoz, hogy hazai és ne a külföldről behozott sör kerüljön a fogyasztók asztalára.

A gyárhoz malátagyárat is építettek, a vállalat induló tőkéje 500 000 forint volt. Az épületeket Konecsny és Nedelnik proszniczi építészmérnökök tervezték, a belső berendezést a Ringhofer cég szállította. Az első néhány évben cseh és morva munkások dolgoztak a gyárban, akik betanították a helyi munkaerőt. A malátagyár 1894-ben kezdte meg müködését és az első évben már 133,5 tonna malátát készített. A sörgyárat kevéssel később, 1895 február 5-én helyezték üzembe, de évi kapacitása máris 20 ezer hektoliter sör volt. Néhány év elteltével a válallatnak – a magyarországiak mellett – már kocsmái voltak Fiuméban, Triesztben, Splitben, és Pulában is. A gyár nevét 1911-ben Királyi Sörfőzde Részvénytársaságra változtatta.

A malátagyár és a sörfőzde beindulásuktól kezdve állandóan fejlődtek, bővűltek, és csak az első világháborús kényszergazdaság vetette vissza átmenetileg a virágzásnak indult vállalkozást. Az első világégést követően a Trianoni békediktátum következményeként a csak alig termelő sörgyár jelentős piacokat is veszített, de sikerűlt talpon maradnia. Ekkoriban áthidaló megoldásként sertéshízlaldát és kenyérgyárat is létesített a cégvezetés.

1928-ban a budapesti Dreher-Haggenmacher Serfőzde Részvénytársaság megvette a sörgyárat, majd a gazdasági világválság utolsó évében, 1933-ban leállította a sör és malátagyártást. A leállás ekkor szerencsére csak átmeneti volt. 1941 januárjában felújították és 120 munkással ismét üzembehelyezték a sör- és malátagyár üzemeit. A nagykanizsai sörgyár a második világháború végéig ismét termelt az eredeti rendeltetésének megfelelően. Ezekben az években a gyárból átlagosan 70 ezer hektoliter sör került értékesítésre.

A második világháborút követő gazdasági nehézségek miatt ismét leállították a termelést, és a hatalmas félig üres épületeket más célokra raktárépületként hasznosították. A sörigény nagymérvű növekedése újra felvetette a gondolatot és mintegy szükségessé tette a nagymúltú és technológiai hagyományokkal is rendelkező nagykanizsai sörgyár rekonstrukcióját. 1954 októberében a Magyar Minisztertanács határozatot hozott a nagykanizsai sör- és malátagyár újjáépítésére. Egy évvel később június 16.-án fejtették le az első sört a teljesen felújított mintegy 250.000 hektoliter sör termelésére alkalmas gyárban. A helyreállítások végső fázisaként 1957-ben a malátagyártás is elkezdődhetett, és már az első évben 1130 tonna termeléssel büszkélkedhettek. A sörgyár újjáépítésével a gazdasági fejlesztés és ennek kapcsán az eredmények növekedése folyamatos volt. Így három évvel később 1960-ban már 427 ezer hektoliter sört fejtettek és 1307 tonna malátát gyártottak.

Az 1970-es évek újabb technikai és technológiai fejlesztése nyomán 1980-ban már az értékesített sör a kezdeti mennyiség majdnem a háromszorosa azaz 826.000 hektoliter volt, a malátagyártás pedig elérte a 15.374 tonnát. Nagy horderejű változást hozott a gyár életébe az a fejlemény, amikor a hamburgi Holsten-Brauerei AG sörgyár 1984 márciusában licencszerződést kötött a nagykanizsai sörgyárral német minőségű sörök főzésére és értékesítésére a magyar piacon. Az ebből adódó technikai és technológiai import kapcsán túlsúlyba került a minőségi sörgyártás a rövid szavatossági idejű kommersz sörökkel szemben. Így sikerült 1991 év végére elérni a közel 1,2 millió hektoliter sör értékesítését, melynek több mint 50%-a kiváló minőségű sörkülönlegesség volt. 1992-ben a sörgyár még megünnepelhette fennállásának centenáriumát, majd a Dreher Rt. 1997-ben ismét megvásárolta, hogy 1999-ben végleg leállítsa a termelést a nagykanizsai gyárban.

Ismertebb főzetek: Sirály, Kinizsi, Platán, Balatoni világos, Göcseji, Paracelsus, Korona

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.